Buiten is tegenwoordig net zo belangrijk als binnen’

oplossingen

voor woningtekort

’tijd, drijfveren, financiën en een vooruitziende blik zijn het belangrijkste bij oplossen woningtekort’


 

Ondernemers met vastgoed zijn de oplossing voor krapte op de woningmarkt. Dat is de mening van de Nijkerkse ondernemer Gerard van den Tweel en Goossen Luytjes, verantwoordelijk voor de vastgoedportefeuille binnen Konst BV.  En Van den Tweel kan het weten: in de hele regio heeft hij diverse vastgoedprojecten op eigen grond, waar hij ook ruimte biedt aan woningbouw voor alle lagen van de bevolking. 

In de gemeente Nijkerk alleen al moeten er de komende twintig jaar 5000 woningen gebouwd worden. Dit kan niet zonder gebruik te maken van inbreidingslocaties en grond van particulieren. Luytjes: ‘Het vastgoed van Van den Tweel heeft een hele mooie positie, er komt een nieuwe woonwijk, het Spaanse Leger, waarvan de gronden voor het grootste deel in eigendom zijn van de Van den Tweel vastgoed. Er worden 325 woningen gebouwd en wij realiseren zelf vijftig mooie appartementen. Verder zijn we bezig met projecten in Voorthuizen, Barneveld en omgeving.’

Ook het oude pand van de Blokker in Nijkerk wordt omgevormd tot appartementen. Van den Tweel raadt andere particuliere grondeigenaren aan om hiervoor open te staan: ‘Steeds meer panden worden getransformeerd van winkelbestemming naar woonbestemming. Doordat het online winkelen toeneemt, zie je dat centra compacter worden met meer menging van wonen, winkelen, horeca en werken. Het kooppatroon van de consument verandert en wij weten hoe de consument in elkaar zit. De oplossing is daarom een aantrekkelijke binnenstad met op de juiste plekken meer woningen, want doordat er meer bewoners in een binnenstad komen, krijg je ook veel meer loop in je centrum.’

Als ondernemer moet je, wil je grond laten bebouwen voor woningbouw, wel een lange adem hebben, vindt Van den Tweel. ‘We zijn soms jaren bezig met projecten zoals de herbestemming van het oude Blokkerpand. Er zijn heel veel ondernemers die het niet willen, want ze zitten veel te lang in de ambtelijke molen. Je moet als gemeente – nu de vraag zo groot is – voldoende capaciteit hebben om je met dit soort projecten bezig te kunnen houden. Tijd, drijfveren, financiën en een vooruitziende blik zijn het belangrijkste.”

Tips

‘Een goede architect en goede adviseurs zijn onmisbaar als je als ondernemer een pand wil laten ombouwen of grond geschikt wil maken voor woningbouw. Als je als plaatselijke ondernemer je hele leven lang in je eigen pand hebt gewerkt en je wil daar iets moois van laten maken, dan moet je ook niet kosten gaan maken zonder dat daar inkomsten tegenover staan.’ Een andere tip is om als ondernemer ook goed te kijken waar je wilt bouwen. Herontwikkelingen leveren in de ogen van Van den Tweel de belangrijkste bijdrage aan het woningtekort. ‘In Nijkerk staat er op de planning dat er 600 woningen in de havenkom komen. Bij Bronswerk aan het spoor kunnen 600 woningen gebouwd worden. Op deze locaties kan je op een aantrekkelijke manier hoger gaan bouwen. In de havenkom is iedereen al gewend aan de hoogte van ABZ, dus dat kan geen probleem zijn. Nijkerk is heel vooruitstrevend. Wanneer je binnen de bebouwde kom herontwikkelt, kun je als gemeente het buitengebied wat meer sparen. Maar om de doelstelling van 5.000 woningen in twintig jaar te halen, ontkom je er niet aan om ook naar het buitengebied te kijken. Locaties dichtbij bestaande infrastructuur, zoals de weilanden tussen de Oude Amersfoortseweg en het spoor, liggen voor de hand.’

De Nijkerkse ondernemer zou het liefste willen dat gemeenten meer grondpositie krijgen, zodat deze ook meer eigen inspraak krijgen over de verschillende manieren van de invulling van een woonwijk. ‘Het wordt dan ook makkelijker om betaalbaar te bouwen voor mensen met een smalle beurs. Het grootste deel van de potentiële bouwlocaties in de gemeente Nijkerk is in handen van particulieren. Als gemeente moet je een vooruitziende blik hebben en gronden tijdig aankopen, dan wel met ondernemers in onderhandeling voor bebouwing van de grond. Dit moet op basis van de lokale behoefte zijn, is er bijvoorbeeld vraag naar ouderenwoningen of woningen voor starters, of naar collectief wonen? We moeten daarvoor goed luisteren naar onze inwoners en de organisaties die hen vertegenwoordigen. Zo heb ik laatst nog een gesprek gehad met mensen van de PCOB.’